Flowers in bloom.


Adrianas Originale Tutorials Her.

Materialet kan hentes Her.


1. New Image 700 x 500.
Sæt forgrunds farven til #818256 og baggrunden til #9e9f61.
Flood Fill med forgrundens farven.
 
2. Åben Tube SS_636_Misted.
Layers- Load/Save Mask- Load Mask From Disk.
Find 2020 tryk ok.
Merge- Merge Group.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Raster Layer.
Flyt den op i højre hjørne. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 20%.
 
3. Åben Tube MarieL_2006_11nov_SNMO3t.
Image- Flip.
Image- Mirro.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den op i højre hjørne. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 18%.
 
4. Åben Tube Mtm_Bloem 175-30 october 2006.
Resize 60%.
Image- Mirro.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Flyt den op til højre. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 50%.
 
5. Åben Tube MarieL_2007_04Avril_Callu03t.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer.
Sæt den ned i bunden. Se færdige.
Aktiver Pick Tool og træk i begge sider så den kommer ud til kanten.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 70%.
 
6. Åben Tube @nn_091007_misted_222_face.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Flyt den op i venstre hjørne. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Hard Light.
Sæt Opacity til 52%.
 
7. Åben Tube MarieL2006juin_smokebluit.
Image- Mirro.
Adjust- Hue and Saturations- Colorize med disse indstillinger:
80 / 40.
Edit- Copy.
Edit-. Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den ud til venstre. Se færdige.
Sæt Opacity til 40%.
 
8. Åben Tube jet-hvid flowers-May-2007.
Adjust- Brightness and Contrast med disse indstillinger:
-50 / 0.
Sæt den ned til venstre. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
 
9. Åben Tube @nn_040707_face_112_Kryan2.
Image- Mirro.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den ned til højre. Se færdige.
Adjust- Camera Digital Noise Removal.
Adjust- Sharpness- Unsharp Mask med disse indstillinger:
2,00 / 30 / 1.
Merge- Merge All.
Edit- Copy.
 
10. Image- Add Border.
40 pix med hvid.
Select med Magic Wand.
Flood Fill med baggrunds farven.
New Raster Layer.
Edit- Past into Selections.
Sæt Opacity til 36%.
Sæt forgrunds farven til #767739.
Selections- Select All.
New Raster Layer.
Flood Fill med forgrunds farven.
Selections- Modify- Contract: 2.
Tryk Delete på tastaturet.
Selections- Modify- Contract: 38.
Flood Fill med forgrunds farven.
Selections- Modify- Contract: 4.
Tryk Delete på tastaturet.
Selections- Selections- Select None.
 
11. Select kanten med 2 og 4 pix med Magic Wand.
Effect- 3D Effect- InnerBevel med disse indstillinger:
Selections- Select None.
 
12. Åben Text tuben.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den på plads. Se færdige.
 
13. Skriv dit navn med valgfri font og str.
Merge- Merge All.
 
Resize 80%.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Adriana.
 
Translatet By Bettina D.22.11.2008.

Menu

Copyright©bettina1.dk