Imagine.


Adrianas Originale Tutorials Her.

Materialet kan hentes Her.
 

Masker%20by%20birry%2021 skal i mask mappen
 
Filter der skal bruges:
Cybia.
Graphics Plus.
NVR Border Mania.
 
New Image 650 x 450.
 
1. Sæt forgrunds farven til #77140e og baggrunden til #b44b26.
    Flood Fill med forgrunds farven.
    New Raster Layer.
    Flood Fill med baggrunds farven.
 
2. Layers- Load/Save Mask- Load Mask from Disk.
    Find Masker%20by%20birry%2021 med disse indstillinger:
    Merge- Merge Group.
 
3. Åben Tube raz2006_Misted_Mistedmoon.
    Edit- Copy.
    Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
    Sæt den lidt op til højre. Se færdige.
    Sæt Blend Mode til Luminance(L)
    Duplikere.
    Sæt den op til venstre, så man kun kan se træet:
 
4. Åben Tube mc 2225.
    Resize 80%.
    Image- Mirro.
    Edit- Copy.
    Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
    Sæt den ud til venstre. Se Færdige. 
    Duplikere.
    Merge- Merge Down.
    Adjust- Digital Camera Noise Removal.
    Sæt Opacity til 92%.
 
5. Åben Tube MC2838.
    Resize 80%. Gentag 1 gang mere.
    Edit- Copy.
    Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
    Flyt den ned til højre. Se færdige.
    Sæt Blend Mode til Hard Light.
    Merge- Merge All.
 
6. Selections- Select All.
    Effect- 3D Effect- Cutout med disse indstillinger:
Selections- Select None.
   Edit- Copy.
 
7. Image- Add Border.
    2 pix med #4b130d.
    30 pix med hvid.
    Select med Magic Wand.
    Past into Selection.
    Adjust- Blur- Gaussian Blur: 15.
   Effect- Cybia- Screenworks- Lace Screen
   Selections- Select None.
 
8. Image- Add Border.
    2 pix med #4b130d.
    15 pix med hvid.
    Select med Magic Wand.
    Flood Fill med baggrunds farven.
    Effect- Graphics Plus- Cross Shadow med disse indstillinger:
    Effect- NVR Border Mania- Frame #2 med disse indstillinger:
Selections- Select None.
    1 pix med #4b130d.
 
9. Åben Tube Imagine my weorld..
    Edit- Copy.
    Edit- Past as New Layer å arbejds billede.
    Sæt den op til højre. Se færdige.
 
10. Skriv dit navn med valgfri font og str.
      Merge- Merge All.
 
Resize 80%.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Adriana.
 
Translatet By Bettina D.25.02.2008.

Menu

Copyright©bettina1.dk