Show your true face.


Adrianas Originale Tutorials Her.

Materialet kan hentes Her.

 
Filter der skal bruges:
Xero.
Funhouse.
Simple.
 
1. New Image 650 x 450.
Sæt forgrunds farven til #795a43 og baggrunden til #754635.
Ændre forgrunden til gradient med disse indstillinger:
Flood Fill med Gradienten.
Adjust- Blur- Gaussian Blur: 10.
Effect- Texture Effect- Blinds med disse indstillinger:
Selections- Select All.
New Raster Layer.
 
2. Aktiver Tube SKF_Face 145.
Edit- Copy.
Edit- Past into Selectionen på arbejds billede.
Selections- Select None.
Sæt Opacity til 20%.
Sæt det ud til højre. Se færdige.
 
3. Åben Tube MC3250.
Image- Mirro.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den lidt op og ud til venstre.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 80%.
 
4. Aktiver Eraser Tools.
Aktiver Raster 3 og visk blomsten væk fra dameansigtet.
Merge- Merge All.
Adjust- Brightness and Contrast. Brightness/Contrast:
-20/ 0.
Effect- Xero- Porcelain med standart indstillinger.
 
5. Åben Tube MC3061.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Flyt den ned i venstre hjørne. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
 
6. Duplikere dit billed. ( Shift + D. Gem det lidt).
På det originale arbejds billed.
Effect- Distortion Effect- Wind:
From Left- 100.
Sæt forgrunds farven til af9689 på baggrunden til #533427.
 
7. Image- Add Border.
2 pix med baggrunds farven.
2 pix med forgrunds farven.
2 Pix med baggrunds farven.
 
8. Ændre forgrunds farven til Gradient med disse indstillinger:
Image- Add Border.
25 pix med hvid.
Select med Magic Wand.
Flood Fill med Gradienten.
Effect- Funhouse- Xaggerate med standart indstillinger.
Effect- Simple- 4 Way Average med standart indstillinger.
Effect- Edge Effect- Enhance.
Selections- Select None.
 
9. Gentag punkt 6.
 
10. Aktiver Copyen. der blev lavet.
Merge- Merge All.
Resize 80%
Image- Add Border.
2 pix med forgrunds farven.
 
11. Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på det store arbejds billede.
Effect- 3D Effect- Drop Shadow med disse indstillinger:
1 / 1 / 40 / 10 og farven sort.
Gentag Drop men med minus foran V & H.
 
12. Duplikere.
Image- Free Rotate: Left- 7 Degrees.
Layer- Arrange- Move Down.
 
13. Åben Text Tuben.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den ned til højre. Se færdige.
 
14. Skriv dit Navn med valgfri font og str.
Merge- Merge All.
 
Resize 80%.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Adriana.
 
Translatet By Bettina D.03.05.2008.

Menu

Copyright©bettina1.dk