You will never fade away.


Adrianas Originale tutorials Her.

Materialet kan hentes Her.
 

Filter der skal bruges:
Xero.
 
RTBrush_paramore_ohStar2 skal i Brush mappen.
 
1. New Image 650 x 450.
Sæt forgrunds farven til #7b7c85.
Flood Fill med denne.
 
2. Åben Tube SKF_Landscape301.07.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Image- Mirro.
Resize 125%.
Flyt den op til venstre. Se færdige.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 44%.
 
3. Åben Tube BB-S-2007-03.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Layer- Load/Save Mask- Load Mask From Disk.
Find 20-20.
Merge- Merge Group.
Resize 90%.
Adjust- Brightness and Contrast- Brightness/Contrast med disse indstillinger:
-15 / 0.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Duplikere.
Merge- Merge Down.
Sæt den ned i venstre hjørne. Se færdige.
 
4. Aktiver Eraser Tool.
Visk den øverste kant væk fra drengens hoved.
 
5. Åben Tube Goth-Oct 2007-03.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Image- Mirro.
Sæt den ned til højre. Se færdige.
Gentag masken fra punkt 3.
Merge- Merge Group.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Adjust- Brightness and Contrast- Brightness/Contrast med disse indstillinger:
35 / 0.
Adjust- Sharpness- Unsharp mask med disse indstillinger:
2 / 40 / 1.
Merge- Merge All.
Effect- Xero- Porcelain med standart indstillinger.
Gentag Unsharp Mask, men Strenght skal stå på 20.
 
6. Aktiver Goldbeans.
Adjust- Hue and Saturations- Colorize med disse indstillinger:
0 / 0.
Sæt baggrunds farven til goldbeans.
 
7. Image- Add Border:
4 pix med hvid.
Select med Magic Wand.
Flood Fill med Pattern.
Selections- Select None.
Effect- Edge Effect- Enhance.
35 pix med hvid.
Select med Magic Wand.
Flood Fill med forgrunds farven.
Sæt forgrunds farven til Pattern- Achterground 30.
New Raster Layer.
Flood Fill med denne Pattern.
Sæt Blend Mode til Luminance (L).
Sæt Opacity til 60%.
Selections- Invert.
Effect- 3D Effect Drop Shadow med disse indstillinger:
3 / 3 / 65 / 3 og farven sort.
Gentag Drop Shadow men med minus foran 3.
Selections- Select None.
4 pix med hvid.
Select med Magic Wand.
Flood Fill med Goldbeans.
Effect- Edge Effect- Enhance.
Selections- Select None.
 
8. Åben Tube fabbows_29_.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Adjust- Hue and Saturations- Colorize med disse indstillinger:
170 / 15.
Resize 60%.
Image- Free Rotate:
Left / 20.
Gentag Unsharp Mask, men Strenght skal stå på 30.
Gentag Drop Shadow.
Sæt Opacity til 40%.
Sæt den op i venstre hjørne. Se færdige.
 
9. Åben Tube AD_Deco1_2007.
Edit- Copy.
Edit- Past as New Layer på arbejds billede.
Sæt den op på sløjfen. Se færdige.
 
10. Sæt for grunds farven til #d1d2d9.
New Raster Layer.
Aktiver Brush Tool.
Find RTBrush_paramore_ohStar2.
Tryk 2 gange med forgrunds farven. Se færdige.
Gentag Drop Shadow.
Sæt Opacity til 30%.
 
11. Skriv dit navn med valgfri font og str.
Merge- Merge All.
 
Gem som JPEG.
 
Thanks To Adriana.
 
Translatet By Bettina D.31.12.2008.

Menu

Copyright©bettina1.dk